Person / Aktør:
Helse- og omsorgsdep
Helse- og omsorgsdep

Innlegg:
I går åpnet heroinassistert behandling i Bergen.\n\nLes mer om regjeringens arbeid med en forebyggings- og behandlingsreform på rusfeltet.\n👉https://t.co/vxzvoRoejz \n\nhttps://t.co/IFSVOB4668

Postet:
2022-05-31 11:05:19

Delt innhold:
Stortingsmelding om forebyggings- og behandlingsreform på rusfeltet
Regjeringen vil endre dagens ruspolitikk og skal gjennomføre en forebyggings- og behandlingsreform. Arbeidet med reformen starter nå og skal munne ut i en stortingsmelding i løpet av 2023.