Person / Aktør:
Helse- og omsorgsdep
Helse- og omsorgsdep

Innlegg:
I morgen holdes det pressebrief i forbindelse med at regjeringen vil oppnevne et offentlig utvalg som skal gjennomgå abortloven.\n\nPressebriefen kan strømmes på https://t.co/hF6MQdjqWr kl 0900 1 juni.

Postet:
2022-05-31 15:03:40

Delt innhold:
regjeringen.no
Regjeringen.no skal gi befolkningen innsikt i regjeringens og departementenes arbeid og skape engasjement i demokratiske prosesser.