Person / Aktør:
Helse- og omsorgsdep
Helse- og omsorgsdep

Innlegg:
I morgen holdes det pressebrief i forbindelse med at regjeringen vil oppnevne et offentlig utvalg som skal gjennomgå abortloven.\n\nPressebriefen strømmes på https://t.co/hF6MQdjqWr kl. 09.00 1. juni.

Postet:
2022-05-31 15:04:34

Delt innhold:
regjeringen.no
Regjeringen.no skal gi befolkningen innsikt i regjeringens og departementenes arbeid og skape engasjement i demokratiske prosesser.