Person / Aktør:
Helse- og omsorgsdep
Helse- og omsorgsdep

Innlegg:
Regjeringen vil oppnevne et offentlig utvalg som skal se på:\n\n- abortlovens bestemmelser\n\n- oppfølgingen av kvinner som tar abort\n\n- alternativer til dagens abortnemnder\n\nhttps://t.co/FthNX9J0ic

Postet:
2022-06-01 09:48:19

Delt innhold:
Utvalg skal gjennomgå abortloven
Regjeringen vil oppnevne et offentlig utvalg som skal se på abortlovens bestemmelser, oppfølgingen av kvinner som tar abort og alternativer til dagens abortnemnder. Kari Sønderland, tidligere ekspedisjonssjef i Helse- og omsorgsdepartementet, skal lede...