Person / Aktør:
Bjørnar Moxnes - Rødt
Bjørnar Moxnes - Rødt
Parti: R

Innlegg:
Dagens system der utbygger bestiller utredninger er for dårlig! Spot on fra Sofie Marhaug: \n\n«Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har på oppdrag fra regjeringen foreslått flere nye krav til utbygging av vindkraft på land, inkludert grundigere utredninger.\n\n- Er ikke dette godt nok?\n- Nei, det er ikke godt nok. Dagens system vil fortsatt lide under bukken og havresekken-komplekset. Båndet mellom utbygger og utreder bør svekkes, slik at utredningene ikke bare blir grundigere, men også mer uavhengige, svarer Marhaug»

Postet:
2022-06-02 10:15:17

Delt innhold:
Vil ha strengere krav til utbygging av vindkraft: – Naturen blir skadelidende
Rødt, SV, MDG og Venstre frykter utbygging av ny vindkraft vil skje uten nok kunnskap om konsekvensene.