Person / Aktør:
Bjørnar Moxnes - Rødt
Bjørnar Moxnes - Rødt
Parti: R

Innlegg:
Ferske beregninger viser at statens utgifter til pensjon er kuttet med 30 mrd siden 2011 pga Jens Stoltenbergs pensjonsreform. Regninga sendes til arbeidsfolk i fysisk tunge yrker, som ikke har helse til å jobbe til de er 73 år. \n\nPensjonsreformen, drevet gjennom av Ap og Høyre, er et pensjonsran av renholdere, sjåfører, bygningsarbeidere, barnehageansatte og helsearbeidere. \n\nTil gjengjeld får advokater, politikere og andre med jobber man kan stå i til opp i 70-årene, gullpensjon. \n\nRødt foreslår å fryse levealdersjusteringen. Vi vil ha et rettferdig skattesystem, hente inn fra rikdomsveksten på toppen for å sikre god pensjon for alle. Og vi ønsker et arbeidsliv hvor folk kan holde ut lenger, i stedet for at de støtes ut i et rasende tempo på grunn av for lav bemanning som gir helseproblemer på sikt.

Postet:
2022-06-01 11:02:47

Delt innhold:
Refser reform: – Hvorfor skal renholdernes pensjon kuttes fordi advokaten lever lenger?
I løpet av 11 år er pensjonen kraftig redusert, viser ferske tall.