Person / Aktør:
Bjørnar Moxnes - Rødt
Bjørnar Moxnes - Rødt
Parti: R

Innlegg:
Et innlegg som «slaktet» Rødts sikkerhetspolitikk gikk nylig sin seiersgang i sosiale medier. Problemet er bare at innlegget var fullt av feil.\n\n- Rødt har i våre alternative statsbudsjett konsekvent foreslått større bevilgninger til Hæren og Heimevernet enn regjeringa. Dette er ikke finansiert gjennom «lekepenger», men dekket inn gjennom omprioriteringer og/skatte- og avgiftsendringer etter samme prinsipper som i alle andre partiers alternative budsjetter.\n\n- Det er derfor helt feil når det i innlegget gis inntrykk av at Rødt vil kutte en nesten milliard til Hæren. I Rødts alternative budsjett for 2022 fremgår det tvert imot at vi vil bruke 825 millioner mer på Hæren enn det Støre-regjeringa var villig til å bevilge, bl.a. til langtrekkende artilleri og helikopterstøtte.\n\n- I innlegget harseleres det med at Rødts bevilgning ikke er nok til å kjøpe nye helikoptre. Rødts forslag er imidlertid ikke å kjøpe nye helikoptre, men å gi Hæren tilbake Bell-helikoptrene som Solberg-regjeringa overførte til spesialstyrkene på Rygge, og som spesialstyrkene blant annet bruker til å trene på ørkenkrig i Jordan.\n\nRødt mener helikoptrene gjør mer nytte hos Hæren i Nord-Norge enn i Midtøsten.\n\n- Og når det gjelder påstanden om at Rødts «drømmesamfunn ikke vil ha en mobiliseringshær»: Det er Ap- og Høyre-ledete regjeringer som har besluttet å legge ned invasjonsforsvaret ved å redusere Hæren fra 160.000 soldater til under 10.000, halvere Heimevernet og legge ned Sjøheimevernet, og i stedet prioritere deltakelse i USA og NATOs kriger i Midt-Østen, Nord-Afrika og Sentral-Asia - ikke Rødt.

Postet:
2022-06-01 14:08:22

Delt innhold:
Feil om Rødts sikkerhetspolitikk
Rødt vil styrke det norske forsvaret og nordisk forsvarssamarbeid, ikke prioritere krigføring i utlandet og gjøre oss enda mer avhengige av en stormaktsdominert NATO.