Person / Aktør:
Stortingsrepresentant Anja N Abusland -SP
Stortingsrepresentant Anja N Abusland -SP
Parti: SP

Innlegg:
Jeg har debutert i Dagbladet i dag og stiller spørsmål om vi er i ferd med å oppdra barna våre til å bli uselvstendige unge voksne?\n\nVi bygger ikke myndige voksne gjennom å skjerme barna våre fra all smerte, at mamma og pappa passer på at alt i hverdagen går på skinner og gjennom å bygge opp forestillingen om at staten er en fjern og uuttømmelig ressurs som står til disposisjon når man måtte ønske.\n\nJeg ønsker å sette lys på den delen av samfunnsdebatten hvor vi alle faktisk har ett selvstendig ansvar for å bidra.

Postet:
2022-05-31 13:07:35

Delt innhold:
Unngå å utvikle «generasjon aspeløv»
Oppdrar vi barna våre til å bli uselvstendige unge voksne?