Person / Aktør:
Bjørnar Moxnes - Rødt
Bjørnar Moxnes - Rødt
Parti: R

Innlegg:
Slik er Stoltenbergs pensjonsreform: Arbeidstakere i fysisk tunge yrker - renholdere, bygningsarbeidere, barnehageansatte, helsearbeidere, sjåfører - får livsvarige innstramninger i sin pensjon, mens advokater og politikere får gullpensjon.\n\nSom LO-veteran Turid Lilleheie sier: – Jeg burde skjønt at pensjonsreformen ville ramme sliterne i arbeidslivet, folk som ikke klarer å stå i jobb til langt oppi 60-åra. Mange er slitne når de er 62 år og har jobbet i 40 år. \n\nLilleheie legger til selv om de har jobba i 40 år, får de en liten pensjon, fordi den skal fordeles over flere år. De får mindre å leve av når de går av tidlig som mange av helsemessige årsaker må. \n\nSom for eksempel barne- og ungdomsarbeider Josefine Weiby Koller: – Skal jeg stå i jobb til jeg er nærmere 70, må jeg nok finne meg et yrke som er litt roligere, som Koller selv sier.\n\nVi kan ikke ha et pensjonssystem som øker klasseskillene mellom pensjonister. Folketrygden skulle bekjempe forskjells-Norge, ikke forsterke ulikhetene! Lilleheie får siste ord: \n\n– Det er så blodig urettferdig.\n\nLes mer: https://frifagbevegelse.no/nyheter/loveteran-angrer-pa-at-hun-stottet-aps-pensjonsreform--haplost-naivt-6.158.870701.6ec3c006fb\nhttps://frifagbevegelse.no/fagbladet/josefine-ma-jobbe-til-hun-er-68-for-a-fa-pensjon-som-tilsvarer-23-av-lonna--det-er-lenge-a-jobbe-i-barnehage-6.158.878254.a5689f8f14

Postet:
2022-05-30 14:30:31

Delt innhold:
Slik er Stoltenbergs pensjonsreform: Arbeidstakere i fysisk tunge yrker - renholdere, bygningsarbeidere, barnehageansatte, helsearbeidere, sjåfører - får livsvarige innstramninger i sin pensjon, mens advokater og politikere får gullpensjon.\n\nSom LO-veteran Turid Lilleheie sier: – Jeg burde skjønt at pensjonsreformen ville ramme sliterne i arbeidslivet, folk som ikke klarer å stå i jobb til langt oppi 60-åra. Mange er slitne når de er 62 år og har jobbet i 40 år. \n\nLilleheie legger til selv om de har jobba i 40 år, får de en liten pensjon, fordi den skal fordeles over flere år. De får mindre å leve av når de går av tidlig som mange av helsemessige årsaker må. \n\nSom for eksempel barne- og ungdomsarbeider Josefine Weiby Koller: – Skal jeg stå i jobb til jeg er nærmere 70, må jeg nok finne meg et yrke som er litt roligere, som Koller selv sier.\n\nVi kan ikke ha et pensjonssystem som øker klasseskillene mellom pensjonister. Folketrygden skulle bekjempe forskjells-Norge, ikke forsterke ulikhetene! Lilleheie får siste ord: \n\n– Det er så blodig urettferdig.\n\nLes mer: https://frifagbevegelse.no/nyheter/loveteran-angrer-pa-at-hun-stottet-aps-pensjonsreform--haplost-naivt-6.158.870701.6ec3c006fb\nhttps://frifagbevegelse.no/fagbladet/josefine-ma-jobbe-til-hun-er-68-for-a-fa-pensjon-som-tilsvarer-23-av-lonna--det-er-lenge-a-jobbe-i-barnehage-6.158.878254.a5689f8f14