Person / Aktør:
Rødt
Rødt
Parti: R

Innlegg:
Regjeringa hevder de ønsker å dempe konfliktnivået i forbindelse med kraftutbygging. Er det da så klokt at staten blir partshjelp i rettsaken om Øyfjellet – mot reindrifta?

Postet:
2022-05-28 10:07:04

Delt innhold:
Sofie Marhaug vs Terje Aasland om vindkraftutbygging i samiske områder. Stortinget 25.5.22