Person / Aktør:
Stortingsrepresentant Tage Pettersen
Stortingsrepresentant Tage Pettersen
Parti: H

Innlegg:
Som leder av kontrollutvalget i Moss handler mye om byggesak for tiden. Moss Avis har hatt mange saker om dette gjennom vinteren og våren. I dette intervjuet (som er gjort tidlig i mai) snakker jeg litt om utfordringene slik jeg ser det.\n\nMye handler nok om systemer og organisasjomskart, men det jeg savner fokus på er de menneskelige faktorene som kultur, dialog og lederskap.\n\nBare i løpet av dagen i dag, etter at saken har stått på trykk, har jeg fått svært mange henvendelser. Noen bare en tommel opp, men også flere innbyggere og utbyggere som føler seg dårlig ivaretatt. \n\nKontrollutvalget skal ikke gå inn i enkeltsaker, men alle henvendelser tas med når vi skal ha neste systemghennomgang eller forvaltningsrevisjon.

Postet:
2022-05-28 21:48:46

Delt innhold:
(+) Tage Pettersen om byggesak i Moss: – Dette burde vært håndtert mye bedre
Kontrollutvalget følger situasjonen i byggesaksavdelingen i Moss kommune.