Person / Aktør:
Guri Melby
Guri Melby
Parti: V

Innlegg:
@orl7368 Lærerne er ansatt i kommunene, og det er kommunene som forhandler lønn med sine ansatte. Det gjelder det samme for en lang rekke andre yrkesgrupper. Regjeringen er ikke part i lønnsforhandlingene, den foregår mellom partene i arbeidslivet.

Postet:
2022-05-28 22:13:55