Person / Aktør:
Bård Hoksrud
Bård Hoksrud
Parti: FRP

Innlegg:
De andre partiene svikter på oppløpssiden! Vi hadde håpet at resten av oposisjonen ville være med å reformere beslutningsforum, slik at norske pasienter fikk tilgang til medisiner raskere, men nei det ville de ikke.

Postet:
2022-05-27 09:34:11

Delt innhold:
FrP får ikke flertall i Stortinget for å avvikle Beslutningsforum - men enighet om behov for reform
Beslutningsforum