Person / Aktør:
Rødt
Rødt
Parti: R

Innlegg:
Har du sett saken i Dagbladet om NAV-overlegen som oppfordret arbeidsgivere til oftere å bestride sykemeldinger? Få med deg denne videoen der vara til Stortinget, Emma Watne, ser nærmere på denne saken.

Postet:
2022-05-25 17:20:53

Delt innhold:
Emma Watne om NAV-overlegens hårreisende uttalelser