Person / Aktør:
Kathy Lie på Tinget
Kathy Lie på Tinget
Parti: SV

Innlegg:
Endelig skjer det. Noe jeg har kjempet for lenge og som mange SVere rundt i kommunestyrene har sloss for å få til lokalt. Nå skal det ikke lenger være lov for kommunene å regne barnetrygden som inntekt ved beregning av sosialhjelp💚❤️. Og det gjelder i hele landet💪💪💪

Postet:
2022-05-25 01:55:31

Delt innhold:
Innhaldet er ikkje tilgjengeleg nett no
Når dette skjer, er det oftast fordi eigaren berre har delt det med ei lita gruppe av folk eller har endra kven som kan sjå det, eller det er blitt sletta.