Person / Aktør:
Rødt
Rødt
Parti: R

Innlegg:
AMNESTY KRITISK TIL NY FORSVARSAVTALE MED USA:\n\nViktig informasjon - del gjerne videre!\n \nSelv om de store partiene står samlet bak å ville undertegne den nye forsvarsavtalen med USA, er det andre viktige aktører som advarer. \n\nI sitt høringssvar mener Amnesty avtalen vil gjøre det vanskeligere å bekjempe brudd på menneskerettigheter og folkerett. De skriver følgende: \n\n“Amnesty har tidligere kritisert USA for flere krigshandlinger som Amnesty mener er i strid med internasjonal humanitærrett. Amnesty er derfor bekymret for om USA, ved å gis en utvidet myndighet, enklere vil kunne utføre eller støtte opp under ulovlige handlinger innenfor Norges grenser.”\n\n“Effektiv etterforskning av menneskerettighetsbrudd eller brudd på humanitær folkerett vil bli vanskeliggjort selv i tilfeller hvor det foreligger skjellig grunn til mistanke om alvorlige lovovertredelser”\n\nMer info i kommentarfeltet!

Postet:
2022-05-24 12:11:01