Person / Aktør:
Anette Trettebergstuen
Anette Trettebergstuen
Parti: AP

Innlegg:
Frivilligheita på sitt beste 🤝 \n\nInnsatsen frivillige gjer for flyktningane frå Ukraina, er utruleg verdifull og imponerande. Både her heime i Noreg og ikkje minst i nabolandet Polen, som vi fekk sjå med eigne auge då vi var på besøk. Det polske folket opnar heimane sine for å hjelpe dei som må flykte frå landet sitt, og dei stiller som frivillige ved grensa og på mottak. Takk for innsatsen til alle som bidrar ❤️

Postet:
2022-05-23 14:15:17