Person / Aktør:
De Grønne
De Grønne
Parti: MDG

Innlegg:
Når man gjør alvorlige feil, må man rydde opp. Det gjelder også myndighetene. Derfor har vi fremmet forslag om et granskningsutvalg som skal granske hvordan dette kunne skje, og komme med forslag til hva som må gjøres for å rette opp feilene. https://t.co/uBpCr9NUgL

Postet:
2022-05-22 12:12:53