Person / Aktør:
De Grønne
De Grønne
Parti: MDG

Innlegg:
Vi håper resten av Stortinget deler dette ønsket med oss, og stemmer for vårt forslag om et granskningsutvalg når det skal voteres over på Stortinget til høsten. https://t.co/t4YrROdrz6

Postet:
2022-05-22 12:12:56