Person / Aktør:
Fremskrittspartiet FrP
Fremskrittspartiet FrP
Parti: FRP

Innlegg:
FrP vil bygge landet for fremtidige generasjoner og knytte landsdelene våre tettere sammen. Regjeringen tar derimot til orde for å kutte i nye veiprosjekter. FrP vil bygge gode, nye og trygge veier uten bompenger samtidig som vi tar vare på de veiene vi allerede har. Hva mener du om at regjeringen vil kutte i veibyggingen? 🚗

Postet:
2022-05-23 07:32:32

Delt innhold:
Bilete på tidslina
FrP vil bygge landet for fremtidige generasjoner og knytte landsdelene våre tettere sammen. Regjeringen tar derimot til orde for å kutte i nye veiprosjekter. FrP vil bygge gode, nye og trygge veier uten bompenger samtidig som vi tar vare på de veiene vi allerede har. Hva mener du om at regjeringen vil kutte i veibyggingen? 🚗