Person / Aktør:
Anniken Huitfeldt
Anniken Huitfeldt
Parti: AP

Innlegg:
Storbritannias utenriksminister og andre kollegaer i Europarådet. #Torino Russland er ekskludert. Rettsstat, demokrati og menneskerettigheter på dagsorden.

Emneknagger:

Postet:
2022-05-20 17:33:15