Person / Aktør:
Anette Trettebergstuen
Anette Trettebergstuen
Parti: AP

Innlegg:
Nordic Bridges - connecting people 🎭\n\nCanada er kanskje langt borte, men dette enorme landet har mye til felles med Norge og Norden. Vi deler demokratiske og progressive verdier, den arktiske ville naturen og sterke urfolktradisjoner. 🏔\n\nDette er et godt utgangspunkt for kunst og kultur på tvers av grenser, og etter mye venting er det nå endelig klart for den største nordiske kultursatsinga utenlands noensinne - og det ble markert her i Toronto denne uka. Kunstnere fra både Norden og Canada har samarbeida og utfordra hverandre, og gjennom året skal nordiske kunstnere og kulturaktører i mange sjangere vises fram og opptre over hele Canada, mens kanadiske kuratorer og programmerere kommer til Norge. 🎨🎻🇨🇦\n\nNordisk ministerråd, der Norge har ordførerskapet i år, var på plass med representater fra alle landene, og vi hadde gode diskusjoner med våre kanadiske venner om felles utfordringer, som innflytelsen til de store teknologiplattformene, ytringsfrihet og gjenoppbygging av kultursektoren etter pandemien. Vi var enige om kulturens betydning for og evne til å skape dialog, forståelse og framgang, og sjelden har vi vel trengt det mer enn nå. 🇳🇴🇸🇪🇩🇰🇫🇮🇮🇸🇫🇴🇬🇱🇦🇽\n\nForhåpentligvis er dette starten på enda sterkere kulturelle bånd mellom Canada og Norden! 🍁\n\nNordisk Ministerråd og Nordisk Råd\nNorwegian Embassy in Canada\nKultur- og likestillingsdepartementet - Norge\nHarbourfront Centre

Postet:
2022-05-21 09:30:22

Delt innhold:
Bilete frå innlegget til Anette Trettebergstuen