Person / Aktør:
Rødt
Rødt
Parti: R

Innlegg:
Førstkommende lørdag aksjonerer Rødt-lag over hele landet for likelønn. Marie Sneve Martinussen forklarer mer om det kjønnsdelte arbeidsmarkedet og lønnsforskjellene mellom kvinner og menn i dagens 💬 Kort oppsummert.

Postet:
2022-05-20 08:00:48

Delt innhold:
💬 Kort oppsummert om likelønn m/Marie Sneve Martinussen