Person / Aktør:
regjeringen

Innlegg:
#4 tips til kva du og eg kan gjere for å redde biene 👉🏽👉🏽 \nI anledning den globale dagen for bier🐝💛\n\nBier og humler er viktige pollinatorer. Det betyr at dei spelar ei viktig rolle i reproduksjonen av mange plantar 🌱 \n \nUtan biene og andre pollinatorer vil mange ville blomster få store problemer med å formere seg og nokre plantar kan risikere å dø ut. I tillegg vil avlingane i jordbruket verte noko svekka som vil påvirke ein stor del av matforsyninga🌻\n \nI mange land har spesielt ville pollinerande insekter hatt ein alvorlig tilbakegang dei siste åra.\n\n👉🏽I 2021 kom regjeringa med ein tiltaksplan for ville pollinerande insekter som omfattar tiltak for betre leveområde og auka kunnskap og formidling.

Emneknagger:

Postet:
2022-05-20 19:14:12