Person / Aktør:
Bjørnar Moxnes - Rødt
Bjørnar Moxnes - Rødt
Parti: R

Innlegg:
Vi kan ikke godta at streikeretten undergraves. Når Ap skyver behandlinga av forslaget vårt til høsten, så forventer jeg at det er fordi at Ap ønsker å se grundig på forslaget - ikke bare stemme det ned til høsten når det ikke er lønnsoppgjør og samme fokus på arbeidsfolks rettigheter.

Postet:
2022-05-20 10:16:25

Delt innhold:
Skjøv forslag om styrket streikerett til etter lønnsoppgjøret
Rødt foreslo i mars styrking av streikeretten. Saken er nå utsatt til etter lønnsoppgjøret etter ønske fra blant annet Arbeiderpartiet. Rødt håper det betyr at Ap vurderer saken seriøst når den behandles til høsten.