Person / Aktør:
Kulturdepartementet
Kulturdepartementet

Innlegg:
12,6 millioner kroner er fordelt til 67 prosjekter i ordningen Inkludering i kulturliv i 2022. Midlene er fordelt over hele landet til et mangfold av grupper og aktiviteter https://t.co/6ZnH75D91N

Postet:
2022-05-19 09:06:58

Delt innhold:
12,6 millioner til inkludering i kulturliv
Kulturtanken har fordelt 12,6 millioner kroner til 67 prosjekter i ordningen Inkludering i kulturliv i 2022. Midlene er fordelt over hele landet til et mangfold av grupper og aktiviteter.