Person / Aktør:
De Grønne
De Grønne
Parti: MDG

Innlegg:
FB:\n\nKrigen i Ukraina har vist at fred ikke kan tas for gitt. Freden må beskyttes, og nøkkelen til dette ligger i en forsvarsallianse tuftet på demokratiske prinsipper.\n\nSverige og Finland har søkt medlemskap i NATO. Velkommen skal de være! https://t.co/6xejrjXHKY

Postet:
2022-05-18 10:54:41