Person / Aktør:
Fremskrittspartiet FrP
Fremskrittspartiet FrP
Parti: FRP

Innlegg:
Luftfarten sliter fortsatt med økonomien som en følge av koronapandemien. For å sikre et godt flytilbud og lav pris til kundene er vi avhengig av konkurranse i luftfarten også i årene som kommer. FrP sier derfor tydelig nei til regjeringens gjeninnføring av flypassasjeravgiften. Bra?

Postet:
2022-05-18 18:32:00

Delt innhold:
Bilete på tidslina
Luftfarten sliter fortsatt med økonomien som en følge av koronapandemien. For å sikre et godt flytilbud og lav pris til kundene er vi avhengig av konkurranse i luftfarten også i årene som kommer. FrP sier derfor tydelig nei til regjeringens gjeninnføring av flypassasjeravgiften. Bra?