Person / Aktør:
Bjørnar Moxnes - Rødt
Bjørnar Moxnes - Rødt
Parti: R

Innlegg:
I dag leverte Finland og Sverige sine Nato-søknader i Brussel. Ethvert land har sin selvsagte rett til å søke de allianser de selv ønsker å inngå. Og jeg tror alle forstår frykten blant folk etter Putin-regimets brutale og folkerettsstridige angrepskrig mot Ukraina, men hvordan vil det gavne fred og sikkerhet i Norden at to nye nordiske land kommer under amerikansk overkommando og atomparaply?\n\nVi som er Nato-motstandere har aldri vært for alenegang. Vi ønsker en nordisk forsvarssallianse som gjør oss i stand til å hevde vår suverenitet utenfor Nato. Problemet med Nato er at medlemskapet binder oss til den sterkeste imperialistmakten i verden.\n\nDet har ført til at Norge som Nato-medlem har deltatt i flere folkerettsstridige kriger som har destabilisert store regioner, skapt store flyktningestrømmer og enorme lidelser for sivilbefolkninga.\n\nSamtidig har det norske forsvaret blitt mer innrettet mot angrepskrig i utlandet, under ledelse av USA og Nato, istedenfor å forsvare hjemlandet.\n\nI tillegg har alle nordiske land interesse av lav spenning i det høye nord - men amerikanske baser og økt Nato-militarisering nær det russiske grenseområdet øker spenningen og drar oss tettere inn i stormaktsrivalisering mellom USA og Russland.\n\nSkal vi gjenreise forsvarsevnen vår, er svaret å styrke Heimevernet og Hæren og sikre et forsvar med en utholdenhet vi per i dag ikke har - ikke amerikanske baser på norsk eller nordisk jord.\n\nMed Sverige og Finland som Nato-medlemmer, blir det derfor viktigere enn noen gang å holde fast i Basepolitikken og Norden som en atomvåpenfri sone!

Postet:
2022-05-18 11:26:26

Delt innhold:
To nye søknader på Natos bord i Brussel
Finland og Sverige har overlevert sine Nato-søknader i Brussel. – Det er en god dag i en kritisk tid, sa generalsekretær Jens Stoltenberg.