Person / Aktør:
Bjørnar Moxnes - Rødt
Bjørnar Moxnes - Rødt
Parti: R

Innlegg:
Rødts sentralstyre har i dag diskutert hvordan Rødt skal stille seg til Sverige og Finlands Nato-søknader: \n\nStormaktsavhengighet gagner ikke fred og sikkerhet. Rødt vil stemme mot ratifisering av medlemskap i Nato for Finland og Sverige.\n\nEthvert land har rett til å søke de allianser de selv ønsker å inngå, og alle forstår frykten blant folk etter Putin-regimets brutale og folkerettsstridige angrepskrig mot Ukraina. Samtidig må medlemslandene gjøre selvstendige vurderinger av søknadene. \n\nVi mener det ikke vil gagne fred og sikkerhet i Norden at to nye nordiske land omfattes av Natos atomparaply og stormaktsavhengighet.\n\nDe nordiske landene har interesse av lav spenning i det høye nord, men amerikanske baser og økt Nato-militarisering nær det russiske grenseområdet øker spenningen og drar oss tettere inn i stormaktsrivalisering mellom USA og Russland. \n\nTo nye nordiske land i Nato vil forsterke denne utviklingen, ettersom USA har siste ord overfor Nato-allierte, ikke småstater som Norge. Dette ser vi tydeligere enn noen gang med den nye forsvarsavtalen mellom USA og Norge, som kommer etter påtrykk fra amerikansk side og som fører til opprettelsen av amerikanske militærbaser på norsk jord i fredstid.\n\nIngen vet heller hvor stabil den neste presidenten i USA vil være. \n\nMed Sverige og Finland som Nato-medlemmer blir det viktigere enn noen gang å holde fast i basepolitikken og sikre Norden som en atomvåpenfri sone. Vi forventer at den norske regjeringa gir tydelig støtte til de svenske forbeholdene mot utplassering av atomvåpen og permanente baser på svensk territorium.

Postet:
2022-05-18 21:11:31