Person / Aktør:
regjeringen

Innlegg:
– En særdeles viktig jordbruksavtale. 👩‍🌾\n\n10,9 milliarder kroner til bøndene i årets jordbruksoppgjør. Regjeringen har i dag inngått avtale med Norges Bondelag og Norsk- Bonde og Småbrukarlag i årets jordbruksforhandlinger. \n\n– Jeg er glad for at vi i dag etter intense, men konstruktive forhandlinger har undertegnet en særdeles viktig jordbruksavtale med et samlet jordbruk. Avtalen er inngått i et ekstraordinært år for jordbruket, med en kostnadsvekst som utfordret produksjonsevnen i jordbruket. Samtidig har krigen i Ukraina, Europas kornkammer, vist hvor viktig det er at alle land tar ansvar for å utnytte potensialet for produksjon av mat til egen befolkning, sier landbruks- og matminister @sandraborch (Sp).

Postet:
2022-05-16 21:55:25