Person / Aktør:
Rødt

Innlegg:
Hva syns du om regjeringas holdning til den frivillige innsatsen for å hjelpe ukrainske flyktninger? Se denne replikkvekslinga mellom stortingsrepresentant Tobias Drevland Lund og justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.\n\nStortinget 11.05.22.

Postet:
2022-05-16 08:03:58