Person / Aktør:
Rødt
Rødt
Parti: R

Innlegg:
Kvinnedrap er et stort samfunnsproblem i Norge. Likevel uteblir de nødvendige tiltakene. Se stortingsrepresentant Seher Aylars flammende innlegg om drap på kvinner og partnervold.

Postet:
2022-05-16 19:08:21

Delt innhold:
Seher Aydar om kvinnedrap og vold mot kvinner. Stortinget 12.05.22