Person / Aktør:
Rødt
Rødt
Parti: R

Innlegg:
Hva syns du om regjeringas holdning til den frivillige innsatsen for å hjelpe ukrainske flyktninger? Se denne replikkvekslinga mellom stortingsrepresentant Tobias Drevland Lund og justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.

Postet:
2022-05-16 08:03:50

Delt innhold:
Tobias Drevland Lund vs Emilie Enger Mehl om transport av ukrainske flyktninger. Stortinget 11.5.22