Person / Aktør:
Fremskrittspartiet FrP
Fremskrittspartiet FrP
Parti: FRP

Innlegg:
Tredelt foreldrepermisjon er en rigid ordning som straffer barnet og overkjører foreldrenes valgfrihet. Fremskrittspartiet er opptatt av fleksibilitet. Hos noen familier passer det at mor er mye hjemme, for andre at far er mye hjemme. Dette må familiene få bestemme selv👪 Enig?

Postet:
2022-05-15 10:30:01

Delt innhold:
Bilete på tidslina
Tredelt foreldrepermisjon er en rigid ordning som straffer barnet og overkjører foreldrenes valgfrihet. Fremskrittspartiet er opptatt av fleksibilitet. Hos noen familier passer det at mor er mye hjemme, for andre at far er mye hjemme. Dette må familiene få bestemme selv👪 Enig?