Person / Aktør:
Une Bastholm
Une Bastholm
Parti: MDG

Innlegg:
Akkurat nå lider 1,7 millioner barn av akutt underernæring i Etiopia, Kenya og Somalia. De opplever den verste tørken på 40 år, og det er klimaendringene som har skapt denne situasjonen.\n\nRegjeringa hadde en sjanse i dag til å bidra til å løse krisene Norge står i sammen med resten av verden. Med tydelige budsjettgrep kunne de bidratt med langsiktige løsninger på matvarekrisa, klimakrisa og naturkrisa.\n\nDe kunne ha valgt å spare penger ved å droppe store, unødvendige motorveier som raserer matjord og natur.\n\nMen i stedet for å møte krisene med tyngre og mer langsiktig innsats, så kutter de 300 millioner til klima- og skogsatsingen og 120 millioner til skogvern, restaurering av myr og klimatilpasning. \n\nOg verst av alt: De kutter fire milliarder i bistand til menneskene i verden som har aller minst. Likevel kaller finansminister Vedum dette for et «rekordhøyt» bistandsbudsjett.\n\nRegjeringas kurs rammer verdens fattigste. I tillegg gjør de det vanskeligere for folk i Norge som vil leve mer miljøvennlig, med kutt i elbilfordelene og i store, viktige kollektivprosjekter.\n\nDerfor er Regjeringas budsjettforslag usolidarisk.

Postet:
2022-05-12 17:13:59

Delt innhold:
Akkurat nå lider 1,7 millioner barn av akutt underernæring i Etiopia, Kenya og Somalia. De opplever den verste tørken på 40 år, og det er klimaendringene som har skapt denne situasjonen.\n\nRegjeringa hadde en sjanse i dag til å bidra til å løse krisene Norge står i sammen med resten av verden. Med tydelige budsjettgrep kunne de bidratt med langsiktige løsninger på matvarekrisa, klimakrisa og naturkrisa.\n\nDe kunne ha valgt å spare penger ved å droppe store, unødvendige motorveier som raserer matjord og natur.\n\nMen i stedet for å møte krisene med tyngre og mer langsiktig innsats, så kutter de 300 millioner til klima- og skogsatsingen og 120 millioner til skogvern, restaurering av myr og klimatilpasning. \n\nOg verst av alt: De kutter fire milliarder i bistand til menneskene i verden som har aller minst. Likevel kaller finansminister Vedum dette for et «rekordhøyt» bistandsbudsjett.\n\nRegjeringas kurs rammer verdens fattigste. I tillegg gjør de det vanskeligere for folk i Norge som vil leve mer miljøvennlig, med kutt i elbilfordelene og i store, viktige kollektivprosjekter.\n\nDerfor er Regjeringas budsjettforslag usolidarisk.