Person / Aktør:
Finansdepartementet
Finansdepartementet

Innlegg:
I dag legges revidert nasjonalbudsjett frem. Budsjettdokumentene offentliggjøres kl.10.45, men nøkkeltallene fra budsjettet er allerede offentlig og kan finnes her👇\nhttps://t.co/PGhNy2oAYv

Postet:
2022-05-12 08:06:28

Delt innhold:
Nøkkeltall i revidert budsjett for 2022
Finansdepartementet offentliggjør enkelte nøkkeltall før revidert budsjett legges frem kl. 10:45 for å gi lik tilgang til tall som kan være markedssensitive. En mer detaljert anslagstabell blir publisert sammen med revidert nasjonalbudsjett.