Person / Aktør:
regjeringen

Innlegg:
– Det går veldig godt i norsk økonomi. Arbeidsløysa er låg, og rekordmange er i jobb. For å unngå at økonomien vert overoppheta, med stigande prisar og mange renteauker, må vi halde igjen. Å syte for trygg økonomisk styring er det viktigaste vi gjer for lommeboka til vanlege folk akkurat no, seier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).\n \nKrigen i Ukraina har endra det økonomiske og sikkerheitspolitiske bildet. Millionar av menneske er drivne på flukt, og Europa står overfor den største humanitære katastrofa sidan andre verdskrig.\n \nDette er nokon av regjeringas satsingar i dette budsjettet:\n \nRegjeringa foreslår å løyve 75 millionar kroner til målretta tiltak i kommunane og fylkeskommunane for å gi barn og unge som har vore særleg hardt råka av pandemien ekstra støtte og oppfølging.\n \nVi styrker også finansieringa til aktivitetstiltak- og prosjekt for barn og unge med 15 millionar kroner.\n \nDet vert oppretta 100 nye plassar på politihøgskulen for å legge til rette for tryggheit i heile landet.\n \n– Vi har stor respekt for folks skattepengar, og vil bruke fellesskapets ressursar så effektivt som mogleg, seier finansministeren.

Postet:
2022-05-12 17:18:33