Person / Aktør:
SV - Sosialistisk Venstreparti
SV - Sosialistisk Venstreparti
Parti: SV

Innlegg:
Regjeringa føreslår å kutta 4 milliardar kroner til verdas fattigaste. Det skjer på det verst tenkelege tidspunktet: To år med pandemi har forsterka forskjellskrisa og sendt millionar av menneske ned i ekstrem fattigdom. På toppen av dette har krigen i Ukraina skapt ei global matvarekrise. Sjølvsagt skal ikkje verda sine fattige betale for Putin sin krig! Regjeringa sine kutt i bistanden er ikkje vegen å gå mot ei meir solidarisk verd.

Postet:
2022-05-14 08:41:02

Delt innhold:
Regjeringa føreslår å kutta 4 milliardar kroner til verdas fattigaste. Det skjer på det verst tenkelege tidspunktet: To år med pandemi har forsterka forskjellskrisa og sendt millionar av menneske ned i ekstrem fattigdom. På toppen av dette har krigen i Ukraina skapt ei global matvarekrise. Sjølvsagt skal ikkje verda sine fattige betale for Putin sin krig! Regjeringa sine kutt i bistanden er ikkje vegen å gå mot ei meir solidarisk verd.