Person / Aktør:
Arbeiderpartiet
Arbeiderpartiet
Parti: AP

Innlegg:
Nå fjerner vi karensåret for mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP). 🌹 Janne fikk oppleve hvordan det er å plutselig stå uten inntekt. Hun er glad for at arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen og stortingsrepresentant Torbjørn Vereide kom med den gode nyheten om å fjerne denne usosiale ordningen.

Postet:
2022-05-12 11:43:03