Person / Aktør:
Tone Wilhelmsen Trøen
Tone Wilhelmsen Trøen
Parti: H

Innlegg:
På NaboKafeen på Sagene idag fikk vi se hvor viktig det frivillige arbeidet i Røde Kors er for å skape møter mellom mennesker som trenger noen å være sammen med. Modige Roar Lillebostad fortalte oss åpenhjertig om sin vanskelige historie og at han føler nå at han har oppnådd drømmen sin. Mye takket være besøksvenner og frivillige som Kari-Mette Gjertsen i Oslo Røde Kors. \n\nEnsomhet er en av vår tids største folkehelseutfordringer og pandemien ser også ut til å ha ført til mer ensomhet. Ensomhet innebærer psykisk smerte og er en stor risikofaktor for psykisk uhelse og redusert livskvalitet. I Stortinget behandler vi nå et forslag fra Erlend Svardal Bøe, Sandra Bruflot, Stortingsrepresentant Kari-Anne Jønnes, Turid Kristensen, Anne Kristine Linnestad og meg om å forebygge og redusere ensomhet. Vi mener det trengs en tydelig handlingsplan i arbeidet mot ensomhet og mye mer forskning. \n\nDet beste for et menneske er alltid et annet menneske!

Postet:
2022-05-13 20:24:09

Delt innhold:
Bilete frå innlegget til Tone Wilhelmsen Trøen