Person / Aktør:
Margret Hagerup
Margret Hagerup
Parti: H

Innlegg:
Jeg vet ikke hvor mange innlegg og debatter jeg har hatt gjennom valgkampen for å tilbakevise påstander om sultefôring av kommunene, fremsatt av Ap og Sp. Det har også vært hyppige påstander om dette fra regjeringen etter at de tiltrådte, og brukes stadig som en årsak til at de ikke har kommet skikkelig i gang med alle lovnader. \n\nTrygve Slagsvold Vedum og hans regjeringsvenner brukte rett og slett flere år under Solberg-regjeringen til å svartmale Distrikts-Norge og kommuneøkonomien. Nå som han har blitt finansminister har pipen fått en annen lyd, og det viser seg plutselig at Norges kommuner har vært styrt trygt og godt gjennom åtte år med borgerlig regjering. \n\nDet er virkelig verdt å merke seg at Solberg-regjeringen får skryt av Trygve Slagsvold Vedum for sterk kommuneøkonomi i Revidert nasjonalbudsjett:\n \n«Kommuneøkonomien er god. Det har vært høy vekst i kommunesektorens inntekter over flere år, og den økonomiske situasjonen i sektoren var god ved inngangen til 2022. De senere årene, med unntak av i ett år, har netto driftsresultat for kommunesektoren ligget godt over det anbefalte nivået på 2 pst. Av inntektene, og i fjor var resultatet det høyeste siden 2006.»\n\nHer er et av flere innlegg jeg skrev om saken i fjor. Det manglet ikke på motinnlegg og anklager..😜

Postet:
2022-05-12 22:06:43

Delt innhold:
God kommuneøkonomi sikrer gode tjenester - Margret Hagerup
For Høyre har det vært viktig å gi kommunene og fylkeskommunene en vekst i frie inntekter, for å sikre kommunenes og fylkeskommunenes handlingsrom og gjøre dem i stand til å levere gode tjenester. Dette har gitt resultater. Visste du for eksempel at det ved inngangen til juni 2021 kun var 14 k...