Person / Aktør:
Margret Hagerup
Margret Hagerup
Parti: H

Innlegg:
I dag fikk Erna og jeg treffe en rekke elever som fortalte om sin hverdag på friskolen Akademiet Norsk Restaurantskole. \n\nElevene fortalte om viktigheten av å kunne velge noe litt annerledes enn det den offentlige skolen tilbyr. Det fører til mestring og at flere fullfører. På denne skolen fullfører 95 % av elevene på normert tid og alle får læreplass. Dette er vi i Høyre opptatt av å ta vare på. \n\nRegjeringen har nylig lagt frem forslag til ny friskolelov hvor de blant annet foreslår at man ikke lenger kan opprette friskoler med yrkesfag, eller utvide tilbudet som finnes på skolene. Det er det elevene, yrkesfagene og næringslivet som taper på. \n \nI Norge trenger vi tiltak som gjør at flere fullfører videregående. Ikke færre tiltak. Også for de som velger yrkesfag. Enig?

Postet:
2022-05-13 10:59:30

Delt innhold:
Bilete frå innlegget til Margret Hagerup