Person / Aktør:
Rødt

Innlegg:
Marie Sneve Martinussen gir deg det viktigste du må vite fra regjeringens forslag til justering av statsbudsjettet. Hint: Det ble enda et mageplask.

Postet:
2022-05-12 12:17:52