Person / Aktør:
Arbeids- og sosdep
Arbeids- og sosdep

Innlegg:
- "Vi må aldri slutte å kjempe for de demokratiske verdiene som vårt samfunn er bygget på.\n\nPå menneskeverdet, på rettsstatens prinsipper og på fred og frihet." \n\nArbeids- og inkluderingsminister @MarteMP https://t.co/HjLkLFOW7r

Postet:
2022-05-08 15:55:38