Person / Aktør:
De Grønne
De Grønne
Parti: MDG

Innlegg:
@MonicaOstbo https://t.co/lLEczfvNnw

Postet:
2022-05-08 11:11:57

Delt innhold:
Raskere hjelp til unge som sliter psykisk
Landsmøtet har vedtatt ny politikk om psykisk helse. Psykisk uhelse er en stor helseutfordring blant barn og unge. Mange opplever å ikke få den hjelpen de trenger. Helse- og oppvekstsektoren skal ta vare på hele mennesket, anerkjenne og ivareta dets livssyn, fysiske, psykiske og sosiale behov. Gjøre det enklere å få hjelp når du trenger det. Hjelpegaranti for alle under 25 år og studenter som er opp til 28 år: Barn og unge med psykiske lidelser og rusavhengighet skal ikke vente mer enn 20 virkedager