Person / Aktør:
Anette Trettebergstuen
Anette Trettebergstuen
Parti: AP

Innlegg:
Vi trenger flere gode og inkluderende møteplasser for ungdom ✌🏼\n\nDerfor var det veldig stas å besøke Trikkehallen på Kjelsås sammen med Kamzy Gunaratnam og overbringe nyheten til Ungdom og Fritid om at de får 6,7 millioner mer til satsing på inkludering av ungdom i dataspillaktiviteter på fritidsklubbene. Pengene går til blant annet til utstyr og til å inkludere flere jenter i dataspillkulturen. \n\nNår vi omprioriterer, kan vi gi tilskudd til aktiviteter som skaper mer fellesskap, mer inkludering og lavere barrierer for deltakelse. Det er et steg i riktig retning for å gi alle barn og unge tilgang til kunst og kultur, uansett bakgrunn og størrelse på lommeboka. 🌹

Postet:
2022-05-06 18:25:24

Delt innhold:
Bilete frå innlegget til Ungdom og Fritid