Person / Aktør:
Bjørnar Moxnes - Rødt
Bjørnar Moxnes - Rødt
Parti: R

Innlegg:
I dag legger Støre-regjeringa fram sitt EØS-utvalg, som skal utrede erfaringene med avtalen. Men vi trenger ikke noe utvalg for å fastslå at vi har en rekke eksempler på hvordan EØS-avtalen, blant annet gjennom EUs krav om uregulert import av arbeidskraft, legger kraftig press på norske lønns- og arbeidsvilkår, og på det organiserte arbeidslivet. \n\nDerfor mener Rødt at Stortinget bør fatte vedtak som går lengre enn bare å utrede erfaringer, med utgangspunkt i kravene fra LO og Fellesforbundet: \n\n«Stortinget ber regjeringen sikre at det utredes hvordan norske tariffavtaler og norsk arbeidslivslovgivning gis forrang foran EUs regler, i tråd med LO-kongressens krav».\n\n«Stortinget ber regjeringen sikre at det utredes hvorvidt ESA og EFTA-domstolens kompetanse innenfor arbeidslivsområdet er en hensiktsmessig del av EØS-avtalen, eller om dette kan løses på en bedre måte.\n\n«Stortinget ber regjeringen sikre at det utredes hvordan Norge kan utnytte handlingsrommet i EØS-avtalen gjennom å følge Islands modell med å innføre EU-/EØS-lovgivning bare «så langt det er passende».\n\nSpørsmålet er om Ap vil støtte fagbevegelsens klare krav. Svaret burde være åpenbart for et arbeiderparti.

Postet:
2022-05-06 11:17:21

Delt innhold:
Brygger opp til ny EØS-strid i LO - og på Stortinget
I vår ligger det an til politisk kamp om EØS-avtalen, hvor den forestående LO-kongressen bli kamparena. Fredag setter regjeringen ned sitt EØS-utvalg.