Person / Aktør:
Rødt
Rødt
Parti: R

Innlegg:
Strid om EØS:\n\n– Vi har sett en rekke eksempler på hvordan EØS-avtalen, blant annet gjennom EUs krav om uregulert import av arbeidskraft, legger kraftig press på norske lønns- og arbeidsvilkår, og på det organiserte arbeidslivet, sier @bmoxnes \n\nLes mer: https://t.co/q3H7Clk996

Postet:
2022-05-06 11:54:38

Delt innhold:
Brygger opp til ny EØS-strid i LO - og på Stortinget
I vår ligger det an til politisk kamp om EØS-avtalen, hvor den forestående LO-kongressen bli kamparena. Fredag setter regjeringen ned sitt EØS-utvalg.