Person / Aktør:
Alfred Bjørlo
Alfred Bjørlo
Parti: V

Innlegg:
Eg er noko i tvil om regjeringa sin nye strategi for å kompensere folk på Vestlandet for dyrare bustadlån, straum, diesel og mat vil fungere. https://t.co/iZhx3VljBB

Postet:
2022-05-05 08:19:59